50 let Turistického oddílu mládeže Turnov

50 let je pěkné výročí a byla by škoda si ho nepřipomenout.

Dnes máme v oboru KČT Sokol Turnov dva oddíly Turistického oddílu mládeže – TOM pro starší a MiniTOM pro mladší.

Ale víte, jak náš TOM vznikl? Vlastně shodou jedné velmi smutné události a několika příznivých okolností.

Tragédie ve Vysokých Tatrách roce 1967 připravila turistický odbor o dva výborné vedoucí žactva a dorostu Béďu Slavíka a Káju Zakouřila a nastala otázka, co dál.

Po roce 1968 byl na krátkou dobu obnoven Sokol, který vždy fungoval v těsné spolupráci s turistikou a měl mnoho společných cvičitelů, kteří propojovali cvičení v tělocvičně pobytem v přírodě na výletech, táborech i závodech a hrách. 

„Turistické oddíly mládeže vznikaly jako „krotká“ alternativa Pionýru pod hlavičkou Československého svazu tělesné výchovy v uvolněnější politické atmosféře od roku 1967. TOMíci kupodivu přežili i normalizační období sedmdesátých let a dokázali sdružit ty svobodomyslnější vedoucí, skautské, sokolské, tábornické, pro které byl Pionýr neakceptovatelný.“, jak praví kronika Asociace turistických oddílů mládeže.

Ve věku TOMíků bylo družstvo Brouků (děvčata) „opuštěného“ Modrého kruhu.

Zrovna dorůstaly děti silné generace turistických a sokolských vedoucích. A právě tito vedoucí obnovili propojení mezi Sokolem a turistikou a na podzim roku 1969 založili Turistický oddíl mládeže v Turnově.

Vzpomeňme zakládající – Mirka Ulmanna, Radku Kučeru, Miladu Smutnou, Olinu Ulmannovou, Jordu Kučerovou. Na ně pak postupně navazovali další, kteří vedli stálé tábory, puťáky a „táhli“ činnost během celého roku – nezapomenutelný Zdeněk Šmíd, horský vůdce Karel Čódl Kout, zásadový skaut Vráťa Bivoj Tomášek i generace mladších – Michal Kučera, Lumír Šubert, Jirka Kubát a parta Juniorů, Mirek Mejzr a část Housat. Později Tomáš Tomsa, Kája Zakouřil, Martin Smutný, Zbynďa Báča, Kateřina Kača Lebedová, Lenka Kuželka Čalfová, Tomáš Tomsa mladší, Kuba Haken až po ty současné, Matěje Tomsu z TOMu a Tomáše Novotného z MiniTOMu. Jmenovitě se sem nevejdou všichni, ale vedle uvedených to byly a jsou řady dalších vedoucích, kteří věnovali a věnují svůj volný čas, energii, fantazii a tvůrčí schopnosti dětem a mládeži.

Napsat komentář