Rozbor pitné vody

19. října 2014 byl z vodovodu na Bosně odebrán zaškolenou osobou vzorek pitné vody z naší studny. Rozbor provedla akreditovaná laboratoř při Technické univerzitě v Liberci. Výsledky opět potvrdily vodu s vysokou kvalitou odpovídající vodě kojenecké. Rozbor je samozřejmě k dispozici a je rovněž vyvěšen přímo na Bosně.