Načítám Akce

Výroční členská schůze 2019

22.11.2019

Přijměte, prosím, srdečné pozvání na
Výroční členskou schůzi KČT Sokol Turnov,
která se koná v pátek 22. listopadu 2019 v hotelu KAREL IV. v Turnově.

Program :
od 18:00 prezence, příspěvky na rok 2020, občerstvení
od 19:00 program schůze

1. Zahájení schůze, uvítání hostů
2. Zpráva o činnosti v roce 2019
3. Zpráva o hospodaření v roce 2019
4. Zpráva o Bosně
5. Zpráva o značení
6. Vystoupení hostů
7. Prezentace činnosti skupin
8. Diskuse
9. Volba akce roku
10. Závěr
srdečně zve výbor KČT

Režijní příspěvek : výdělečně činní 50,- Kč, ostatní 20,-Kč.
Příspěvky na rok 2020: výdělečně činní 700,- Kč, ostatní 300,- Kč,
Tříčlenná rodina s dětmi do 18 let 1200,- Kč, vícečlenná 1500,- Kč.
Předplatné časopisu Turista na rok 2020: 390,- Kč.

Možno zde zakoupit knihu Slunko vyhouplo se nad horu za 300,- Kč.

  • Příspěvky možno platit též bezhotovostně na účet 218554145/0300 VS č. průkazu nebo RČ, ale zároveň je nutno zaslat o platbě e-mail na adresy subert@auditex.cz a jan.tomsa@pregis.cz Příspěvky je potřeba uhradit do konce ledna 2020 !
  • Prezentace skupin (fotografie, spustitelné 3minutové filmy, …) dodejte na vhodném médiu nejpozději do pátku 15.11.2019 Honzovi Tomovi domů: Lidická 1483, tel. 607631556 nebo lektronicky tomhonza@gmail.com

Fotografie z průběhu večera:

Pro skupinu(y):

Napsat komentář