foto RD Laudovi&spol.

Na kole z Bedřichova přes Hřebínek, Knajpu, Jizerku, Vysoké n.J., Ž.Brod do Turnova

. . .

Původně cyklovýlet, vzhledem k počasí změněno na pěší výlet z Tanvaldu na Bosnu a druhý den do Harrachova

Jizera z Dolánek do Mnichova Hradiště