O nás

Jsme společenství lidí ve věku od 0 do 100 let, které spojují myšlenky Klubu českých turistů, Sokola (hlavně jeho pobytu v přírodě) a Asociace turistických oddílů mládeže (A-TOM).

Máme rádi turistiku ve všech jejích podobách a snažíme se ji oživovat i netradičními akcemi.

Jsme kamarádi napříč věkovými skupinami a vzájemně si pomáháme.

Sdílíme podobné názory na aktivní život, občanskou společnost, demokratické tradice, přátelství, pomoc jiným, spolupráci, ohleduplnost ke svému okolí. Snažíme se v tomto duchu vychovávat děti a mládež v oddílech MiniTOMu a TOMu prostřednictvím zážitků při výletech, na táborech a při hrách, na hřišti i v přírodě.

Jsme samostatným spolkem, který je členem Klubu českých turistů.

ClenstvoStarsi_uvod02

BB_2012_tabor_01