Jak se stát členem, příspěvky

Kontakní osobou pro evidenci členstva je Jan Tomsa

Příspěvky KČT Sokol Turnov pro rok 2019
výdělečně činní ............................................................... 700,- Kč
ostatní ................................................................................ 300,- Kč
rodinná známka (rodiče + 1 dítě do 18 let) ........... 1200,- Kč
rodinná známka (rodiče + více dětí do 18 let) ..... 1500,- Kč

Členstvím v Klubu Českých turistů Sokol Turnov zároveň vzniká členství i v samotném Sokole Turnov. Ti, kteří využijí i možnost aktivní účasti na sokolském cvičení, musí však doplatit rozdíl mezi turistickými a sokolskými příspěvky (pro rok 2019 dospělí 500,- Kč, ostatní 400,- Kč) dle aktuálních hodnot příspěvků v Sokole Turnov.
Příspěvky je nezbytné uhradit do 31. ledna.
Příspěvky lze rovněž zaplatit bezhotovostně na účet 218554145/0300. Jako VS uveď číslo průkazu nebo RČ, ale zároveň je nutné zaslat o platbě zprávu e-mailem s informací o zaplacení kdy, kolik, a za koho.

V přihlášce prosím vyplň pokud možno všechny údaje. U nezletilých je potřeba souhlas-podpis rodiče.

Vysvětlení ke službám, které lze využít:
Členství Asociace Turistických Oddílů Mládeže: žáci, dorostenci, studenti do 26 let, využívají i výhody a dotace A-TOMu (nezbytné u organizovaných akcí pro mládež)
Časopis Turista: v roce 2009 oceněn jako nejlepší časopis v oblasti cestovního ruchu u nás, vychází 10x ročně, předplatné pro rok 2019 je 390,- Kč.
Průkaz Sokola možno obdržet v Sokolovně; Skálova 540, v kanceláři Sokola nebo při cvičení. Cena průkazu je 10,- Kč.