TOM

TOM

TOMíci jsou oddíl pro děti ve věku od 8 do 16 let. Každý rok pořádáme tradiční Vánoční schůzku, akci na Velikonoce, splouvání Jizery, pěší výlety, táborovou školu, snažíme se každý měsíc jednu akci. K těmto stálicím přidáváme vždy nějaké netradiční a nové – boulder v Praze, Pleskotské hry, ZOO, bazén, výlet po Karlštejnsku a místních štolách a mnoho dalších.
Zakončením a vyvrcholením ročních aktivit je vždy 14 denní stanový tábor na různých místech po republice. Máme pro děti připravené celotáborové téma, akční hry, spoustu scének a zpívání u ohně.
Vedoucí jsou lidé, kteří sami prošli oddílem a proto mají bohaté zkušenosti.
Pro komunikaci s rodiči a dětmi používáme hlavně e-mail taborkct@gmail.com.
Hlavní vedoucí TOMíků je aktuálně od konce roku 2017 Matěj Tomsa.

Býtníci

Býtníci

Býtníci je další nově vzniklá skupina odchovaných turistů ve věkovém rozmezí 16-18 let. Skupina se skládá z užšího kruhu přátel, kteří se jako děti účastnili TOMíckých akcí. Právě na těchto akcích se, vlivem mnoha společně prožitých chvil, utvořila skupina Býtníci. Tato skupina mimo to, že jezdí ne své akce, tak se nadále účastní i akcí TOMíckých, kde už ale zaujímají role vedoucích nebo jakýchsi praktikantů. Těmto novým skupinám zezačátku pomáhá jeden nebo dva vedoucí z TOMu, kteří jim zezačátku akce pomáhají realizovat.

Wegeťáci

Wegeťáci

WeGeťáci se stále drží, i když akcí pomalu ubývá v důsledku vysokoškolských studií a také proto, že se podílíme na vedení akcí pro TOMíky. Průměrně jezdíme na 3 akce přes rok, jako je Vánoční schůzka, putovní tábor, ferraty, palačinkové dýchánky apod. Samozřejmě představivosti se meze nekladou a každá nová akce je u nás brána s patřičným uznáním.
Někteří z nás se také o prázdninách zúčastní jako vedoucí dvoutýdenního tábora pro TOMíky. Tábor považujeme za vrchol roku a vždy se nás díky tomu sejde velké množství.

ChroMáBu

ChroMáBu

Skupina vznikla spojením tří skupin: Chrobáků, Máků a Bubláků. Postupně se přidali další odpadlíci ze skupin jako Jerry a Trosky. Dříve turisticky velmi aktivní skupina se nyní pohybuje mezi variantami – ano jedu, ne nejedu nebo možná rodím. V současnosti podstatná část skupiny rozšiřuje členskou základnu KČT Sokol Turnov a proto se naše výlety omezují na víkendové pobyty na chatách s velkým dětským koutkem. V roce 2018 jsme poprvé uspořádali tábor rodičů a dětí.

BB (babibum)

BB (babibum)

Další z řady účelově vzniklých sekupení na základě podobného ročníku narození dětí členů oddílu s cílem připravit těmto dětem pestrý program na akcích v přírodě.
Název naší skupiny je odvozen od období, kdy silné ročníky tzv. husákových dětí začaly plodit vlastní děti a způsobily jev zvaný babyboom. A protože i my jsme kapánek přispěli k tomuto jevu, převzali jsme tento název, i když v poněkud počeštěné formě. Jsme tedy v našem oddíle další skupinou rodičů a dětí, kteří spolu jezdí na jednodenní, vícedenní a týdenní akce. Formou hozených rukavic, které házejí jednotlivé rodiny, se vybízíme k různým činnostem zpravidla se odehrávajících v přírodě. Vrcholem našich aktivit je samozřejmě tábor, kde se snažíme předat našim dítkám něco ze svých tábornických dovedností. Jsme skupinou čítající okolo 50 osob (děti a dospělí) většinou nečlenů oddílu, ale třeba se to postupně změní 🙂 . Podle názoru většiny dospělých členů máme stále potenciál přibírat další členy, případně se reprodukovat vlastním přičiněním neboť období babyboomu prý stále trvá. Děti však rostou a ti větší již jezdí s TOMem.

sepsal Zbyněk

Mimoni

Mimoni

Skupina se začala formovat kolem roku 2002, kdy jsme jezdili na tábory rodičů s dětmi.
Děti postupně začaly jezdit na tábory sami a s námi se vydávaly a ještě někdy vydávají na různé akce.
Mnozí z nás fungují v turnovské turistice více než 40 let. Povstali jsme ze skupin Ráčata, Orlíci a TOM 7.
Společně vyrážíme na pěší i cyklo výlety, jedno i vícedenní.
Hlavní každoroční akcí je týdenní cyklodovolená.
V zimě kromě výletů na běžkách trávíme i lyžařský víkend na Bosně.
Nebojíme se ani kulturně-společenských akcí.

RD Lesáčkovi&spol.

RD Lesáčkovi&spol.

Skupina rodičů s dětmi již od svého vzniku v roce 2002 čítá 10 rodin.
Náplní akcí jsou většinou pěší, cyklistické a případně i vodácké výlety. S rostoucím věkem našich dětí, rostou i nároky na atraktivitu akcí, které těmto požadavkům přizpůsobujeme.
Hlavní akcí roku však zůstává týdenní stanový tábor v různých koutech ČR.

RD Laudovi&spol.

RD Laudovi&spol.

Skupina vznikla v době, kdy hlavní náplní byly rodinné výlety a tábory. Naše děti jsou již dospělé a mají své vlastní zájmy a skupiny. V našem programu se postupně ustálily akce, které se každoročně opakují: vánoční a další zimní pobyty na Bosně, výlety na běžkách, jarní vodácký výlet, cyklopobyty a cyklovýlety, noční přechod na Malou Skálu a další pěší výlety. Na některých pobytech se prolínáme s ostatními skupinami a účastníme se i společných oddílových akcí.

RD Mejzrovi&spol.

RD Mejzrovi&spol.

Vznikli jsme roku 1989 ze členů bývalého turistického oddílu mládeže a pozdějších vedoucích letních táborů, kteří nechtěli opustit turistiku ani v době, kdy se stali rodiči malých dětí. S dětmi jsme postupně začali chodit, jezdit na kole, na lyžích, na lodi, pořádat tábory a postupně se vydávat na delší putovní výpravy i do zahraničí. Dnes, již dávno bez dětí, se podle sil stále ještě snažíme chodit treky, jezdit na vodu, cyklopuťáky, lyžařské přejezdy, ale pořádáme i méně náročné a společenské akce. Rádi se prolínáme s ostatními skupinami.

RD Šorejsovi&spol.

RD Šorejsovi&spol.

Základ naší skupiny tvoří šest rodin. Jako skupina jsme se začali formovat zhruba od roku 1990, kdy jsme spolu uspořádali několik letních stanových táborů. Průběžně pak přibylo organizování řady jiných turistických akcí. Hlavními každoročními pravidelnými akcemi jsou:
– letní pěší puťák
– lodě (tedy splutí jedné řeky)
– zimní přejezd hor na běžkách
– několikadenní putování na kolech
Naše, dnes už odrostlé děti, se účastní jen některých akcí a organizují si svou vlastní turistiku v jiných skupinách našeho KČT. Průběžně nám přibývají vnoučata, a tak se připravujeme na dobu, kdy pojedeme na tábor s nimi.

Členstvo starší (2)

Členstvo starší (2)

Skupina dříve narozených, od 70 let výše, tvoří starší členstvo odboru a v současné době čítá 42 členů, kteří po minulá desetiletí budovali odbor, vychovali další generace a prožili nespočetně nezapomenutelných společných chvil na výletech, puťácích, táborech, zájezdech a pobytech v zahraničí. Jejich současná aktivita je úměrná věku na zhruba 15 turistických akcích ročně.
Kromě úměrně dlouhých výletů se scházíme pravidelně na společné besedě každých čtrnáct dní v turnovské sokolovně. Liberecká část členů se schází pravidelně jednou měsíčně zpravidla za účasti i některého z členů turnovské části.