TOM

TOM

TOMíci jsou oddíl pro děti ve věku od 8 do 16 let. Každý rok pořádáme tradiční Vánoční schůzku, akci na Velikonoce, splouvání Jizery, pěší výlety, táborovou školu, snažíme se každý měsíc jednu akci. K těmto stálicím přidáváme vždy nějaké netradiční a nové – boulder v Praze, Pleskotské hry, ZOO, bazén, výlet po Karlštejnsku a místních štolách a mnoho dalších.
Zakončením a vyvrcholením ročních aktivit je vždy 14 denní stanový tábor na různých místech po republice. Máme pro děti připravené celotáborové téma, akční hry, spoustu scének a zpívání u ohně.
Vedoucí jsou lidé, kteří sami prošli oddílem a proto mají bohaté zkušenosti.
Pro komunikaci s rodiči a dětmi používáme hlavně e-mail taborkct@gmail.com.
Hlavní vedoucí TOMíků je aktuálně od konce roku 2017 Matěj Tomsa.

Wegeťáci

Wegeťáci

WeGeťáci se stále drží, i když akcí pomalu ubývá v důsledku vysokoškolských studií a také proto, že se podílíme na vedení akcí pro TOMíky. Průměrně jezdíme na 3 akce přes rok, jako je Vánoční schůzka, putovní tábor, ferraty, palačinkové dýchánky apod. Samozřejmě představivosti se meze nekladou a každá nová akce je u nás brána s patřičným uznáním.
Někteří z nás se také o prázdninách zúčastní jako vedoucí dvoutýdenního tábora pro TOMíky. Tábor považujeme za vrchol roku a vždy se nás díky tomu sejde velké množství.

BB (babibum)

BB (babibum)

Další z řady účelově vzniklých sekupení na základě podobného ročníku narození dětí členů oddílu s cílem připravit těmto dětem pestrý program na akcích v přírodě.
Název naší skupiny je odvozen od období, kdy silné ročníky tzv. husákových dětí začaly plodit vlastní děti a způsobily jev zvaný babyboom. A protože i my jsme kapánek přispěli k tomuto jevu, převzali jsme tento název, i když v poněkud počeštěné formě. Jsme tedy v našem oddíle další skupinou rodičů a dětí, kteří spolu jezdí na jednodenní, vícedenní a týdenní akce. Formou hozených rukavic, které házejí jednotlivé rodiny, se vybízíme k různým činnostem zpravidla se odehrávajících v přírodě. Vrcholem našich aktivit je samozřejmě tábor, kde se snažíme předat našim dítkám něco ze svých tábornických dovedností. Jsme skupinou čítající okolo 50 osob (děti a dospělí) většinou nečlenů oddílu, ale třeba se to postupně změní 🙂 . Podle názoru většiny dospělých členů máme stále potenciál přibírat další členy, případně se reprodukovat vlastním přičiněním neboť období babyboomu prý stále trvá. Děti však rostou a ti větší již jezdí s TOMem.

sepsal Zbyněk

Mimoni

Mimoni

Skupina se začala formovat kolem roku 2002, kdy jsme jezdili na tábory rodičů s dětmi.
Děti postupně začaly jezdit na tábory sami a s námi se vydávaly a ještě někdy vydávají na různé akce.
Mnozí z nás fungují v turnovské turistice více než 40 let. Povstali jsme ze skupin Ráčata, Orlíci a TOM 7.
Společně vyrážíme na pěší i cyklo výlety, jedno i vícedenní.
Hlavní každoroční akcí je týdenní cyklodovolená.
V zimě kromě výletů na běžkách trávíme i lyžařský víkend na Bosně.
Nebojíme se ani kulturně-společenských akcí.

RD Lesáčkovi&spol.

RD Lesáčkovi&spol.

Skupina rodičů s dětmi již od svého vzniku v roce 2002 čítá 10 rodin.
Náplní akcí jsou většinou pěší, cyklistické a případně i vodácké výlety. S rostoucím věkem našich dětí, rostou i nároky na atraktivitu akcí, které těmto požadavkům přizpůsobujeme.
Hlavní akcí roku však zůstává týdenní stanový tábor v různých koutech ČR.

RD Laudovi&spol.

RD Laudovi&spol.

Skupina vznikla v době, kdy hlavní náplní byly rodinné výlety a tábory. Naše děti jsou již dospělé a mají své vlastní zájmy a skupiny. V našem programu se postupně ustálily akce, které se každoročně opakují: vánoční a další zimní pobyty na Bosně, výlety na běžkách, jarní vodácký výlet, cyklopobyty a cyklovýlety, noční přechod na Malou Skálu a další pěší výlety. Na některých pobytech se prolínáme s ostatními skupinami a účastníme se i společných oddílových akcí.

RD Mejzrovi&spol.

RD Mejzrovi&spol.

Vznikli jsme roku 1989 ze členů bývalého turistického oddílu mládeže a pozdějších vedoucích letních táborů, kteří nechtěli opustit turistiku ani v době, kdy se stali rodiči malých dětí. S dětmi jsme postupně začali chodit, jezdit na kole, na lyžích, na lodi, pořádat tábory a postupně se vydávat na delší putovní výpravy i do zahraničí. Dnes, již dávno bez dětí, se podle sil stále ještě snažíme chodit treky, jezdit na vodu, cyklopuťáky, lyžařské přejezdy, ale pořádáme i méně náročné a společenské akce. Rádi se prolínáme s ostatními skupinami.

Členstvo starší (2)

Členstvo starší (2)

Skupina dříve narozených, od 70 let výše, tvoří starší členstvo odboru a v současné době čítá 42 členů, kteří po minulá desetiletí budovali odbor, vychovali další generace a prožili nespočetně nezapomenutelných společných chvil na výletech, puťácích, táborech, zájezdech a pobytech v zahraničí. Jejich současná aktivita je úměrná věku na zhruba 15 turistických akcích ročně.
Kromě úměrně dlouhých výletů se scházíme pravidelně na společné besedě každých čtrnáct dní v turnovské sokolovně. Liberecká část členů se schází pravidelně jednou měsíčně zpravidla za účasti i některého z členů turnovské části.