Značení

Značení turistických tras

První turistické značky vznikly na začátku 19. století v Alpách. Na území České republiky pak v roce 1884 v okolí Radhoště v Beskydech. První pěší turistická trasa Klubu českých turistů vznikla 11. května 1889, kdy „označovací družstvo“ spojilo červenou značkou Štěchovice a Svatojánské proudy. Ještě v tomto roce byly vyznačeny další trasy na Karlštejn, Skalku a Rač a délka tras tak dosáhla 55,5 km. V roce 1912 bylo dokončeno značení první dálkové trasy z Prahy přes Brdy na Šumavu. Během let spolu soupeřily různé tvary a barvy podle koncepcí různých českých i německých turistických spolků, až se před druhou světovou válkou ustálilo barevné pásové značení Klubu československých turistů. V padesátých letech bylo turistické značení sjednoceno pod Československý svaz tělesné výchovy, od roku 1990 za ně zodpovídá obnovený Klub českých turistů. V roce 1997 vznikly první značené trasy pro cyklisty a lyžaře, od roku 2005 i pro jezdce na koních (hipotrasy). České (a slovenské) značení má v rámci Evropy vysokou úroveň a stává se vzorem i pro některé jiné státy. (další informace ...www ...)

Značení je v Klubu českých turistů organizováno v několika úrovních, nejnižším článkem je značkařský obvod (ZO). ZO Turnov má na starosti oblast Turnovska, Semilska a Lomnicka, zaujímá tedy většinu Českého ráje a část Podkrkonoší. V něm každé tři roky obnovuje turistické pásové značky na 320 km značených pěších tras. Každá jednotlivá značka je tak jednou za tři roky zkontrolována a opravena.

Dobrovolným zaškoleným značkařem Klubu českých turistů se může stát kdokoli, kdo v doprovodu vedoucího či instruktora značení provede vyznačkování nebo obnovu značené trasy v délce minimálně 10 km. Zaškolený značkař může pracovat pouze ve skupině s vedoucím značkařem, který absolvoval dvouvíkendový seminář a zkoušku.

Malování značek, umisťování směrovníků a vývěsních map podléhá podrobné metodice a od roku 2014 také české státní normě. V roce 2007 byl Klubu českých turistů udělen evropskou unií certifikát pro průmyslový vzor turistického značení, všechny prvky turistického značení podléhají ochraně na území všech států EU.

ZO Turnov spolupracuje s městem Turnov, Sdružením Český ráj i Správou Chráněné krajinné oblasti Český ráj, především při změnách tras a vyhledávání nových cest pro vyznačení.

Veškeré změny značených tras jsou aktualizovány vždy v nejnovějších vydáních turistických map Klubu českých turistů (zelené, 1:50 000).

Při jakýchkoli dotazech nebo připomínkách ohledně značení v Českém ráji a okolí kontaktujte, prosím, předsedu značkařského obvodu Turnov Jiřího Ulmanna.
kontaktní e-mail

Pásová značka
Pásová značka
Cyklistická značka terenní
Cyklistická značka terenní
Šipka
Šipka
Značení naučné stezky
Značení naučné stezky
Vícebarevná značka
Vícebarevná značka